Konstantīns +371 26644612;
Vairāk nekā 15 gadus mēs palīdzam būvēt!
Iespējama piegāde pa visi Latviju, cena 1 € / 1km.