Konstantīns +371 26644612;

Piebraucamie ceļi

Piebraucamie ceļi ir nepieciešami, ja Jums prātā ir jebkāda veida būvdarbi. Kā arī tie ir populāri ceļā uz vasarnīcu, garāžu vai jebkuru citu grūti piebraucamu vietu.

"KASTOS" atbildīgi pieiet piebraucamo ceļu būvei. Ceļš sastāv no smilts uzbēruma un šķembām, kas tiek izlīdzinātas ar traktora palīdzību. Mēs ņemam vērā ceļa noslodzes kapacitāti, piedāvājot atbilstošu kvalitāti. Darbus veicam ar tehnikas palīdzību, kas ir uzņēmuma īpašumā, tāpēc papildu izmaksas darbuzņēmējiem ir samazināts līdz minimumam.